Fabrikanten

Informatie

Vlieger geschiedenis in het kort

Vlieger geschiedenis in het kort

De laatste jaren is het aantal vlieger enthousiasten sterk toegenomen. Zo zijn er diverse vliegerclubs opgericht en worden op veel plaatsen vliegerfestijnen georganiseerd. Al meer dan 2000 Jaar fascineert de vlieger zijn 'bestuurder' en de toeschouwers .

De vlieger benut de kracht van de wind

De vlieger benut de kracht van de wind zodanig, dat hij ogenschijnlijk gewichtloos in de lucht zweeft. Deze overwinning op de zwaartekracht gold en geldt dan ook als het symbool van vrijheid en onafhankelijkheid.  De vlieger speelde initieel alleen bij Chinezen maar later ook in andere Oost Aziatische landen een religieuze , en vaak zelfs een mystieke rol.
In diverse landen in Azië is de vlieger volgens oude traditie nog steeds een spel- en sportattribuut voor (vriendschappelijke) wedstrijden , terwijl hij op het westelijk halfrond aan allerlei wetenschappelijke experimenten werd onderworpen.

De aantrekkingskracht van de vlieger

De aantrekkingskracht van de vlieger is tegenwoordig gelegen in niet alleen het oplaten van de vlieger maar ook in het bouwen ervan. Met de techniek van tegenwoordig zijn er onbeperkte mogelijkheden in zowel creativiteit als in functionaliteit.
In Nederland heeft de bouw van een vlieger een lange traditie. De ‘’platte vlieger’’ die in de vijftiende eeuw werd ontwikkeld heeft tot op heden niets aan populariteit ingeleverd. Maar met moderne materialen en technieken is het tegenwoordig mogelijk om meer complexe vliegers te produceren, waarbij steeds een betrouwbaar vliegvermogen op de voorgrond staat , want een tevreden gevoel over de (zelfgebouwde) vlieger krijg je pas bij een geslaagde combinatie van vormgeving en vliegprestatie.

Geschiedenis van de vlieger bestuderen

Wanneer we de geschiedenis van de vlieger bestuderen,  dan stuiten we op veel legendes en theorieën die van generatie op generatie zijn overgedragen. Naar alle waarschijnlijkheid ligt de oorsprong van de vlieger in Azië. Ook tegenwoordig is de vlieger daar, zoals meer dan tweeduizend jaar geleden, nauw met de godsdienst en de mythologie van de bevolking verbonden. Het hindoeïstische geloof van de Balinezen gaat ervan uit dat vliegeren een lievelingshobby van hun goden is.
Tot op heden begint geen grote wedstrijdvlieger aan een eerste vlucht als een priester hem niet tijdens een uitgebreide ceremonie heeft gezegend. China staat bekend als land van herkomst van de vlieger. Rond 400 v.Chr moet daar de eerste houten vlieger in de vorm van een vogel op gelaten zijn.

Vlieger voor strategische en praktische doeleinden

ln die tijd werd de vlieger voor strategische en praktische doeleinden gebruikt (versturen of overbrengen van berichten) Een bekend Chinees verhaal gaat over generaal Han Hansin, die in 196 v. Chr een paleis bestormde. Hij gebruikte een vlieger om de afstand tussen zijn troepen en de muren van het paleis te meten Hij liet vervolgens een tunnel graven, zodat zijn soldaten het paleis konden binnen treden. In die tijd was er nog geen papier dus bouwde men vliegers van stof. 

Chinese vliegers konden mensen vervoeren

Met enige zekerheid is te zeggen dat de vroege Chinese vliegers mensen konden vervoeren . Zoemers zorgden voor een raadselachtig geluid, dat de vijand afschrikte. Kort na de opkomst van de vlieger in China raakte hij via de toenmalige handelsroutes over de wereld , met uitzondering van het Amerikaanse continent, verspreid.